header

Psychologické vyšetření

Společnost H.A.S. spol. r o. Vám nabízí dopravně psychologické vyšetření, které je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti, jež vystavuje lékař.
 

Co vyšetření zahrnuje?

 

  • rozhovor
  • testy rozumových schopností formou tužka-papír
  • zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, procesů rozhodování a paměti (PC verze)
  • dotazník osobnosti

 
Vyšetření trvá 3-4 hodiny podle individuálního tempa řidiče. Vyšetření se nemusíte obávat, snažíme se je provádět efektivně v přátelské atmosféře, aby výsledkem bylo objektivní hodnocení.
 
 

Co je k vyšetření zapotřebí?

 

  • občanský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče (výpisy vydává na počkání obecní úřad příslušný k místu Vašeho trvalého bydliště, na kterém je veden registr řidičů)
  • Lékařský posudek ne starší 30 dnů (vrácení ŘP)
  • Test na omamné a psychotropní látky (vrácení ŘP, koho se týká)
  • svěží mysl :-) na vyšetření se dostavte, aniž byste byl/a pod vlivem alkoholu, drog či léků, které ovlivňují psychický stav, přijďte odpočatý/á, a vyspaný/á
  • psací potřeby, pomůcky (brýle, naslouchadlo

Aktuální termíny dopravně psychologických vyšetření:

PÁ 16.12. od 8:30 hod
ČT 22.12. od 8:30 hod
img

Bc. Jiří Šťotka

AMS

+420 731 531 020

jiri.stotka@has-cs.cz

Všechny kontakty