header

GDPR

Společnost H. A. S. spol. s r.o. se sídlem Svazarmovská 317, 738 01 Frýdek-Místek, je správcem
i zpracovatelem některých osobních údajů. Veškeré tyto údaje jsou ve společnosti náležitě chráněny před zneužitím a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR. Společnost nemá ze zákona jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a sděluje, že ve věcech osobních údajů je nutno se obracet na společnost výhradně písemně na adresu společnosti.